Jaskinia Niedźwiedzia

Wielką osobliwością przyrodniczą tego terenu jest Jaskinia Niedźwiedzia. Łączna długość poznanych do dziś, rozwiniętych w trzech poziomach, korytarzy i sal przekracza 2,7 km. Najbardziej okazałe nacieki kaskadowe osiągają wysokość około 8 metrów.