Muzeum Ziemi Geologiczne

Nasze muzeum jest jedynym muzeum w Polsce gdzie możesz zobaczyć tak dużą kolekcję skamieniałych gniazd jaj dinozaurów. Różnego rodzaju i wielkości muszle amonitów. Skamieniałe pnie drzew sprzed 250 mln lat, oraz różne ślady życia flory i fauny z minionych epok Ziemi. Kolekcja krzemieni pasiastych z gór Świętokrzyskich. …i wiele, wiele innych minerałów i skamieniałości.