POZNEJ S NÁMI KRÁSU MINERÁLŮ S TAJEMSTVÍM TAJNÉHO SOVĚTSKÉHO DOLU
Uranový důl v Kletně je magické místo. Procházením labyrintem chodeb cestuješ do minulosti a uskutečníš prehistorickou cestu představující 500 milionů let evoluce na geologickém sedimentu Masywu Snieznika. Poznáš rekonstrukce paleogeografických map, vzniku kontinentů a jejich driftování, řadu procesů při kterých vznikají skály a minerály, vznikání prvních organizmů a vymírání druhů.

Historie hornictví na terénu Kletna sahá do XIII století. Horníci získávali rudy železa, mědi, olova a stříbra. Nejtemnější etapa započala po druhé světové válce, kdy Ruský Svaz v čele se Stalinem intenzivně hledaly rudu uranu k výrobě atomové bomby. Vykořisťování ložisek začalo roku 1948 a pokračovalo do roku 1953. Během tohoto období bylo vytěženo 20 tun uranové rudy a vytvořeno 37 kilometrů chodeb.

Lákadlo trasy jsou barevná kolekce místních minerálů jako jsou: fluorit, ametyst, mléčný křemen, baryt, chalkopyrit, chalkozin nebo malachit. Kolekce starých map, olejových, naftových, uhlíkových a elektrických lamp a jiného hornického vybavení které Vám představí těžkou hornickou práci od středověku po dnešní dny.

Uvítáme Vás každý den v létě i v zimě.
V dole je stálá teplota okolo 7°C.

Nabízíme
PROHLÍDKU S PRŮVODCEM
NOČNÍ PROHLÍDKU
GEOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ
TERÉNOVÉ HRY
BEZPLATNÉ PARKOVIŠTE